Více času na podstatné

Novinky v oblasti IPPC

21.09.2011 06:37

Nová technická pracovní skupiny „Desky na bázi dřeva“ v gesci MPO

V rámci přípravy nového referenčního dokumentu BREF „Desky na bázi dřeva“ byla ustanovena členská základna technické pracovní skupiny „Desky na bázi dřeva“ a to v následujícím složení:

 • Vedoucí TPS: Ing. Michal Diviš, Kronospan;
 • Člen Sevilly: RNDr. Marcela Blahutová, Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 • Člen Sevilly: Ing. Josef Zbořil, Svaz průmyslu a dopravy ČR;
 • Jiří Buřič, Dřevozpracující družstvo Lukavec;
 • Doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně;
 • Ing. Tomáš Hrubec, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu;
 • Ing. Tomáš Král, Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 • Ing. Petr Pražan, Ph.D., Společenstvo dřevozpracujících podniků;
 • Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí;
 • Ing. Slávka Šepeľová, Česká informační agentura životního prostředí.

 

Kontaktní údaje na jednotlivé členy jsou k dispozici ZDE

 

Pracovní setkání vedoucích technických pracovních skupin v gesci MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), odbor ekologie, svolává pracovní setkání vedoucích technických pracovních skupin (TPS) ve své gesci. Letošní schůzka se uskuteční dne 26. září 2011 v budově ministerstva (Na Františku 32, Praha 1), místnost č. 306.

 

Jednání Fóra pro výměnu informací podle článku 13 směrnice 2010/75/ES, o průmyslových emisích (IED)

Ve dnech 12. a 13. září 2011 se v Bruselu uskutečnilo druhé jednání Fóra podle článku 13 směrnice o průmyslových emisích, které navazovalo na jednání uskutečněné v březnu tohoto roku. Hlavními body jednání bylo:

 • přijmutí jednacího řádu Fóra
 • vyjádření Fóra k pokynům podle čl. 13 (3) (c) a (d) směrnice IED (tj. pokyny pro sběr údajů a pokyny pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality včetně vhodnosti jejich obsahu a formátu)
 • vyjádření Fóra k pracovnímu programu v oblasti výměny informací a tvorby referenčních dokumentů o BAT podle čl. 13 (3) (b) směrnice IED (harmonogram revizí dokumentů BREF v následujících letech)
 • vyjádření Fóra k návrhům Závěrů o BAT referenčních dokumentů ‚Výroba železa a oceli‘ a ‚Výroba skla‘

První den jednání Evropská Komise prezentovala přehled probíhajících prací, vývoj tvorby jednotlivých projednávaných dokumentů, členům Fóra byla vysvětlena pozice Fóra a postup při schvalování dokumentů na základě čl. 75 směrnice IED.  Dále byla diskutována problematika případného rozdílu mezi Závěry o BAT schválené technickou pracovní skupinou (TWG) a Závěry přijaté Výborem a otázka schvalování a vkládání standardních textů do referenčních dokumentů o BAT.

V souvislosti s velkým počtem aktuálně probíhajících revizí dokumentů BREF (v současnosti 14) a s tím spojené vysoké požadavky na odborné i časové zajištění jak ze strany Evropské kanceláře EIPPCB, tak i členských států a v návaznosti na požadavky stanovené směrnicí IED byly předneseny návrhy na možné sloučení některých dokumentů BREF (např. návrh na sloučení BREFů Povrchové úpravy používající organická rozpouštědla a Konzervace dřeva (nová činnost stanovená v IED)) a na změnu pozice horizontálních (průřezových BREFů), které svým obsahem neodpovídají požadavkům IED. Jako možné varianty bylo navrhnuto buďto začlenění horizontálních BREFů do jednotlivých dílčích sektorových BREFů nebo změna statusu horizontálních BREFů na metodické pokyny Evropské Komise. K otázce budoucnosti horizontálních BREFů mají možnost se jednotliví členové Fóra vyjádřit do konce září 2011.

Druhý den jednání byly projednávány návrhy Závěrů o BAT referenčních dokumentů o BAT Výroba skla a Výroba železa a oceli. K Závěrům každého z BREFů bylo zasláno přes více než 200 připomínek. Úlohou Fóra nicméně bylo přijmout k těmto Závěrům stanovisko, které se dále postoupí Výboru k projednávání dle čl. 75 směrnice IED. Připomínky k Závěrům byly rozděleny na ty, na kterých se konsensuálně shodlo Fórum a na připomínky od jednotlivých členů Fóra. Návrhy Závěrů o BAT včetně přiložených připomínek se dále postoupí Výboru k projednání.

 

Zdroj: MPO