Více času na podstatné

Novinky z ERÚ: IV. regulační období a nové veřejné konzultace

01.09.2017 07:32

Rada Energetického regulačního úřadu schválila návrh zásad cenové regulace. Tento návrh v souladu se záměrem národního i evropského zákonodárce na zachování stabilního a transparentního regulačního prostředí předpokládá prodloužení IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství o dva roky. Spolu s ním byl nicméně na webu ERÚ do souběžného veřejného konzultačního procesu Radou ERÚ postoupen rovněž návrh tezí cenové regulace pro V. regulační období s cílem poctivé konzultace rámcových představ ERÚ pro podobu zásad cenové regulace V. regulačního období počínajícího rokem 2021, a to v dostatečném předstihu před jeho začátkem.

Po důkladném zvážení situace radní ERÚ došli ke společnému závěru, že ve vysoce dynamickém právním prostředí, především na úrovni Evropské unie, poskytne prodloužení IV. regulačního období ERÚ, jakož i regulovaným subjektům, čas potřebný pro náležité vyhodnocení probíhajících změn a jejich nejvhodnější následnou implementaci do metodiky V. regulačního období.

Návrh zásad cenové regulace spočívající v prodloužení IV. regulačního období i pro roky 2019 až 2020 prochází veřejným konzultačním procesem v období od 31. srpna 2017 do 31. října 2017.

Souběžný konzultační proces k tezím cenové regulace pro V. regulační období bude probíhat do konce tohoto roku.

Odborná i širší veřejnost se s oběma návrhy může seznámit a vyjádřit se k nim na webu www.eru.cz.

 

Nové veřejné konzultace:

  • Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu tezí cenové regulace pro V. regulační období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Konzultovaný dokument: Návrh tezí cenové regulace pro V. regulační období
  • Energetický regulační úřad zahajuje ve smyslu ustanovení § 17e odst. 8 až 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro roky 2019 - 2020 spočívající v prodloužení Zásad cenové regulace pro období 2016 - 2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství i na období 2019 ‑ 2020. Konzultovaný dokument: Návrh zásad cenové regulace pro roky 2019 - 2020
  • V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku. Konzultovaný dokument: Změna Obchodních podmínek OTE ze dne 26. 8. 2017 (PDF, 1 911 kB).