Více času na podstatné

Novinky z ESF ČR

16.07.2012 07:57

Výsledky 1. kola výzvy č. 42 oblasti podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji (OP VK)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky 1. kola výzvy č. 42 v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Více informací naleznete zde: Výsledky 1. kola výzvy č. 42 oblasti podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

Výzva č. 98 OP LZZ pro oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky - odbor strukturálních fondů vyhlašuje výzvu k předkládání individuální projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST pro: Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky.

Cíl výzvy:
- zvýšit kvalitu regulace
- zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků
- zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných celků
- zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků
- zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost

Typ oprávněného žadatele: Úřad vlády a Ministerstvo financí České republiky

Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita

Termín: 10.7.2012 - 20.8.2012

Bližší informace v textu výzvy.

 

Fotosoutěž "Evropa v mém regionu"
Chcete vyhrát digitální fotografické vybavení v hodnotě 1000 eur a výlet do Bruselu pro dvě osoby? Zúčastněte se letní fotosoutěže Evropa v mém regionu.
Soutěž bude probíhat na stránce Evropské komise na Facebooku. Fotky budou rozděleny do dvou kategorií:

  • „Můj projekt" - pro organizace, které využívají financování z EU (tj. z Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo z Fondu soudržnosti);
  • „Na vlastní oči" - pro všechny, kdo žijí v EU a zaznamenají zajímavý projekt ve svém regionu nebo při návštěvě jiného regionu.

Pokud se chcete zúčastnit soutěže, vyfoťte projekt a na fotce zachyťte důkaz o regionálním financování z EU (např. billboard, ukazatel, plaketu atd. s vlajkou EU a informacemi o financování). Každá kategorie bude mít dva vítěze - jednoho zvolí veřejnost, druhého vybere porota ze zbývajících oblíbených příspěvků. Fotky budou hodnoceny na základě estetických kvalit, kreativity a významnosti z hlediska regionální politiky EU.
Sdílejte s námi informace o soutěži a pomozte nám zviditelnit báječné projekty po celé Evropě financované z regionálních fondů EU. Další novinky brzy najdete na stránce @EU_Regional na Twitteru a na stránce Evropské komise na Facebooku. Kamkoli se v létě vydáte, mějte oči na stopkách a foťák vždy při ruce!

 

Zdroj: ESF ČR