Více času na podstatné

Novinky z TNK 106 (Normalizační komise pro environmentální management)

06.12.2011 12:47

Z jednání komise ze dne 10.11. 2011:

V současné době jsou k vydání připravovány normy (normy vyjdou ve Věstníku ÚNMZ v lednu 2012):

  • ČSN EN ISO 14006 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu,
  • ČSN ISO 14066 Skleníkové plyny – Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.

 

Dále je v přípravě prvního návrhu překladu k připomínkovému řízení norma

  • ČSN EN ISO 14051 Systémy environmentálního managementu – Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecné principy.

 

Gesce nad touto normou se ujal Doc. Ing. Miroslav Hájek z MŽP, norma je rozeslána k připomínkám, měla by vyjít v březnu, nejpozději v dubnu 2012.

 

Doporučení, která byla přijata na zasedání TNK dne 10.11.2011:

 

Číslo technické skupiny ISO/TC

Označení

Název

Doporučení TNK

ISO/TC 3

ISO 14021:1999/FDAmd 1.2 

Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Corrigenda, Amendments and other parts

Existuje ČSN ISO 14021:2000

FDAmd final draft Amendment

Konečný návrh změny dodatku

15.11.2011 hlasováno a v roce 2012 Doporučen překlad dodatku

Paralelní hlasování s CEN

DOP 2012-03-01

ISO/TC 4

ISO/CD 14031

Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines

Existuje ČSN EN ISO 14031:2000

Paralelní práce v CEN , revize

DOP 2013-07-08

ISO/TC 4

ISO/PRF TS 14033

Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples

PRF TS Proof a new IS

Zdokonalení nové mezinárodní normy, sledovat vývoj prací v ISO

ISO/TC 5

ISO/FDIS 14045

Environmental management -- Eco-efficiency assessment of product systems -- Principles, requirements and guidelines

FDIS Final draft IS

Konečný návrh komise

Paralelní práce v CEN

Doporučen překlad

DOP 2012-10-29

ISO/TC 5

ISO/WD 14046

Life cycle assessment -- Water footprint -- Requirements and guidelines

WD – working dokument

Pracovní dokument – sledovat vývoj prací v ISO

ISO/TC 5

ISO/DTR 14047

Environmental management -- Life cycle impact assessment -- Examples of application of ISO 14044 to impact assessment situations

Existuje ČSN ISO 14047:2004

DTR Draft technical report

Návrh technické zprávy – sledovat vývoj

ISO/TC 5

ISO/DTR 14049

Environmental management -- Life cycle assessment -- Examples of application of ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Existuje ČSN ISO 14049:2001

DTR Draft technical report

Návrh technické zprávy – sledovat vývoj prací v ISO

ISO/TC 7

ISO/DIS 14065

Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition

Existuje ČSN ISO 14065:2008

DIS draft IS - návrh normy

Paralelní práce v CEN

DOP 2012-10-08

ISO/TC 7

ISO/CD 14067

Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication

CD Committee draft – návrh normy

Sledovat vývoj prací v ISO

Doporučeno k překladu

ISO/TC 7

ISO/WD TR 14069

GHG -- Quantification and reporting of GHG emissions for organizations (Carbonfootprint of organization) -- Guidance for the application of ISO 14064-1

WD – Working dokument

Sledovat vývoj prací v ISO

Doporučeno k překladu

 

Č. projektu v CEN

Označení

Název

Doporučení TNK

CSS26019

prEN ISO 14031

Environmental management – Environmental performance evaluation - Guidelines

Překlad

v roce 2013 bude revize

CSS26020

EN ISO 14021:2001/FprA1

Environmental labels and declarations . Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling)- Amendment 1 (ISO 14021:1999/FDAM 1:2011)

Překlad

15.11.2011 hlasováno a v roce 2012 překlad dodatku

DOP 2012-03-01

CSS26029

prEN ISO 14045

Environmental management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines (ISO/DIS 14045:2011)

Překlad

v roce 2012 bude překlad normy, DOP 2012-10-29

CSS26030

FprEN ISO 14064-1

Greenhouse gases Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

(ISO 14064-1:2006)

Existuje ČSN ISO

Věstník

národní změna – převzetí do EN

CSS26031

FprEN ISO 14064-2

Greenhouse gases Part 2: Specification with guidance at the organization level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2006)

Existuje ČSN ISO

Věstník

národní změna – převzetí do EN

CSS26032

FprEN ISO 14064-3

Greenhouse gases Part 3: Specification with guiance for the validation and verification of greenhouse gas assertions

 (ISO 14064-3:2006)

Existuje ČSN ISO

Věstník

národní změna – převzetí do EN

CSS26033

FprEN ISO 14065

Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodls for use in acreditation on other forms of recognition (ISO 14065:2007)

Překlad

v roce 2012 bude revize

DOP 2012-10-08