Více času na podstatné

Nový fond podpoří projekty energetické účinnosti

13.07.2011 10:49

EU spustila nástroj, který má pomoci splnit cíle členských států v oblasti energetických úspor.

Radnice či firmy budou moci získat peníze na „čistou“ městskou dopravu či účinné venkovní osvětlení z nového zdroje. Evropská unie totiž v pátek 1. července 2011 ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, Deutsche Bank a dalšími subjekty spustila nový nástroj pro financování projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

O finanční podporu z nového Evropského fondu pro energetickou účinnost (EEEF) mohou žádat zejména orgány místní veřejné správy a samosprávy, případně společnosti jednající jménem těchto orgánů. Fond bude zpočátku hospodařit s 265 miliony eur.

 

Další informace:

 

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU