Více času na podstatné

Nový informační list k povinnostem sdělování informací u látek vyňatých z REACH

29.06.2012 09:57

Agentura ECHA zveřejnila nový informační list (tzv. factsheet), který se zaměřuje na osvětu sdělování informací v rámci dodavatelského řetězce pro látky, které jsou vyjmuté z povinností registrace. Informační list vysvětluje, že i když je některé látky možné uvádět na trh bez registrace (registračního čísla), je stále nutné poskytovat odběratelům informace týkajících se bezpečného zacházení s látkami.

[Informační list]

Zdroj: ECHA