Více času na podstatné

Nový manuál k IUCLID 5 - identifikace látek

22.06.2010 07:41

Na stránkách ECHA byl zveřejněn nový manuál, který tentokrát popisuje jak správně v IUCLID 5 vyplnit identitu látky. Nový manuál se zaměřuje na kapitoly 1.1 a 1.2, kde se jednotlivé látky identifikují. Manuál se nezaměřuje pouze na jednosložkové, vícesložkové anebo UVCB látky, ale také na vícesložkové látky u kterých jsou jednotlivé složky již registrovány, na hydráty, izomery, látky bez ES čísla, atd. Manuál je doplněn o řadu screen shotů z IUCLID 5.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA