Více času na podstatné

Nový nástroj pro posouzení chemické bezpečnosti - CHESAR!

13.05.2010 11:50

ECHA uvolnila nový nástroj "CHESAR" (Výslovnost ,,Kayzar”), který je určen pro posouzení chemické bezpečnosti (CSA) a tedy pro přípravu zprávy o chemické bezpečnosti (CSR). CHESAR je k dispozici jako samostatný IT nástroj a nahrazuje tak doposavad používaný doplněk k IUCLID 5.2. CHESAR je k dispozici na speciálních internetových stránkách: https://Chesar.echa.europa.eu/, zde také naleznete uživatelskou příručku k tomuto nástroji. CHESAR by měl umožnit daleko efektivnějsí přípravu CSA, zejména pokud jde o vytvoření scénářů expozice. Dále obsahuje modul pro sdílení dat, který umožní sdílení již vypracovaných scénářů mezi jednotlivými registrujícími i napříč průmyslových odvětví.

Nakonec ECHA ve své zprávě zmiňuje, že na červenec letošního roku je plánována aktualizace tohoto nástroje.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_21/na_10_21_chesar_cs_20100512.pdf

Stránky k CHESAR: https://Chesar.echa.europa.eu/

Zdroj: ECHA