Více času na podstatné

Nový návod k identifikaci látek

23.06.2010 07:30

Nově vydaný pokyn má pomáhat při správné identifikaci látek v rámci REACH. Zaměřuje se především na problematiku, kdy dvě anorganické látky mají stejné chemické složení, ale liší se svou krystalickou formou, v tomto případě se jedná o dvě různé látky, které musejí být registrovány samostatně. Nový pokyn je velice stručný a v současnosti má 9 stran, ECHA však předpokládá jeho další aktualizaci, tak jak bude mít k dispozici nové informace.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA