Více času na podstatné

Nový návrh k Pokynu - požadavky na látky obsažené v předmětech

05.11.2009 07:02

K 27.10.2009 byl na stránkách ECHA zveřejněn druhý návrh k novelizaci pokynu - Pokyny ohledně požadavků na látky obsažené v předmětech. Tento pokyn aktuálně prochází novelizací v rámci skupiny odborných poradců a v současné době se jedná již o druhý návrh. Ke stažení je také návrh první včetně všech obdržených připomínek. Poté co návrh projde konzultací v rámci vybraných expertů, bude postoupen ke konzultaci v rámci výboru ECHA a v poslední fázi na úrovni Evropské komise a příslušných orgánů členských států. Jednotlivé návrhy jsou zveřejňovány tak, aby byla zajištěna transparentnost celého procesu novelizace.

Druhý návrh ke stažení: https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ECHA_draft_guidance_on_requirements_for_sia_2nd_round_200910.pdf

 

Zdroj: ECHA