Více času na podstatné

Nový plán na nízké emise uhlíku nesmí omezit evropský průmysl

24.10.2011 07:57

Konfederace evropského průmyslu BUSINESSEUROPE zveřejnila svůj poziční dokument zabývající se plánovanou strategií EU o snížení emisí uhlíku do roku 2050. BUSINESSEUROPE požaduje především záruky na ochranu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Nicméně plně podporuje rozvoj plánů EU do roku 2050. Tato strategie by měla pomoci podnikům lépe plánovat dlouhodobější koncepce a investice pro svět, v němž se globální emise skleníkových plynů musí snížit do roku 2050. Navrhovaný Nízkouhlíkový plán 2050 by měl zlepšit hladinu uhlíku v jednotlivých sektorech průmyslu. Kromě toho by instituce EU měly upustit od nevhodných zásahu do tržních mechanismů v systému obchodování s emisemi, například prostřednictvím zrušení povolenek, jak je navrženo v plánu. Kompletní dokument naleznete zde.

 

Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU