Více času na podstatné

Nový plug-in pro IUCLID 5

01.07.2010 07:42

Na stránkách k IUCLID byl zveřejněn nový doplněk, který tentokrát souvisí se zveřejňování informací z registrační dokumentace na internetu. Článek 119 nařízení REACH požaduje, aby byly na internetu zdarma zveřejněny informace o látkách, které bude mít ECHA od registrujících k dispozici . Tyto údaje se týkají například názvu látky, její klasifikace a označení, ale dotýká se to také fyzikálně-chemických vlastností, výsledků toxikologických a ekotoxikologických zkoušek, atd. Aby registrující měl přehled, které informace budou po předložení jeho registrační dokumentace zveřejněny, může instalovat nově vydaný doplněk pro IUCLID 5. Tento doplněk v IUCLID 5 pracuje na podobném principu jako systém ECHA, který automaticky filtruje informace které budou zveřejněny. Doplněk lze stahovat na těchto stránkách včetně uživatelského manuálu.

Zdroj: ECHA