Více času na podstatné

Nový pokyn k odpadům a recyklaci látek

13.05.2010 11:51

ECHA uvolnila nový pokyn, který je zaměřen na problematiku odpadů a na recyklaci látek. Původní dokument byl aktualizován na základě aktivit Evropské komise a jednotlivých kompetentních orgánů členských zemí. Dokument se zaměřuje zejména na otázky kolem registrace znovuzískavaných látek, tedy stanovuje kdy je nutné dané látky znovu registrovat, a kdy nikoliv. V této souvislosti jsou také popsány vztahy a komunikace v rámci dodavatelského řetězce.

Pozn.: Dokument je bohužel k dispozici pouze v anglické verzi.

 

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_22_waste_and_recovered%20substances_20100512.pdf

Pokyn k odpadům a recyklaci: https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/waste_recovered_en.pdf

Zdroj: ECHA