Více času na podstatné

Nový program MPO pro začínající drobné podnikatele

20.07.2011 07:41

Od 15. června 2011 mohou začínající drobní podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci, kteří realizují projekty na území České republiky a kteří jsou registrováni k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let, získat zvýhodněnou záruku (M-záruku) za úvěr v rámci programu Záruka do 3 mil. Kč včetně. Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob a záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny úvěru. Záruka zlepšuje možnosti vyjednávání s úvěrující bankou o dalších podmínkách poskytnutí zaručovaného úvěru, zejména výši úrokové sazby.

Podnikatel musí pro získání zvýhodněné záruky vyplnit „žádost o M-záruku“ včetně příloh a předložit ji buď osobně na zvolené pobočce Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo elektronickou poštou. Adresy sídla poboček a jejich elektronickou adresu lze najít na www.cmzrb.cz/kontakty. Standardní doba vyřízení žádosti o M-záruku je obvykle 5 pracovních dnů od úplného doložení žádosti.

Na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky jsou k dispozici Kompletní pokyny pro získání M-záruky, Formulář žádosti včetně příloh a Text programu.

 

Zdroj: MPO