Více času na podstatné

Nový vzorkovač biomasy v Hodoníně zpřesní vykazovaná data a přispěje k ekologičtější výrobě elektřiny a tepla

22.06.2012 09:49

Moderní automatickýfoto - vzorkovač biomasy EHO vzorkovač biomasy umožní v Elektrárně Hodonín dokladovat s maximální přesností kvalitu a množství spálených biopaliv a objem elektřiny vyrobené z biopaliv. Přispěje také ke kvalitnějšímu řízení účinnosti jednotlivých bloků. Hodonínská elektrárna je producentem více než poloviny veškeré elektřiny z biomasy vyrobené ročně v rámci Skupiny ČEZ v České republice.

Elektrárna Hodonín je dlouhodobě největším producentem elektřiny a tepla vyrobených z biomasy v rámci Skupiny ČEZ. Z celkových 428 milionů kWh elektřiny jich loni v Hodoníně bylo vyrobeno více než 223 milionů kWh, což znamená pokrytí spotřeby více než 60 tisíc jihomoravských domácností. Jeden blok zde funguje v modelu provozu, kdy je jako palivo používána právě výhradně biomasa.

Za poslední roky došlo v elektrárně k významným investicím do technologií pro zvýšení podílu spalované biomasy v řádu desítek milionů korun. „V nedávné minulosti byla mj. zprovozněna laboratoř pro analýzy biomasy, třídič biomasy a dopravní linka na peletky z biomasy s dopravním výkonem 20 tun za hodinu,“ rekapituluje milníky posledních měsíců a let Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu hodonínské elektrárny.

„S nárůstem spalovaného množství a druhů biomasy vyvstala ovšem potřeba optimalizovat zde systém vzorkování a analýz biomasy,“ říká Petr Kreissl, ředitel Organizační jednotky Tep

 

lárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice.

Výsledkem spolupráce útvaru výzkumu a vývoje společnosti ČEZ, a. s., výrobních specialistů hodonínské elektrárny a firmy ORGREZ Brno je nový vzorkovač biomasy. Umožní mj.

  • zpřesnit data využívaná pro vykazování dodané elektřiny,
  • spoluspalovat biomasu na kotli FK1 současně s čistým spalovánímna kotli FK2,
  • kvalitněji řídit účinnost provozu,
  • systematicky kontrolovat kvalitu dodávané biomasy.

Tyto kroky umožní v konečném důsledku ekologičtější výrobu z biomasy v hodonínské elektrárně. Za jeden měsíc vzorkovač zvládne zpracovat více než 1200 vzorků. Aby bylo možné provádět úplnou analýzu každého vzorku, bylo tak

é nutno navýšit přístrojové vybavení laboratoře v Elektrárně Hodonín.

Vývoj vzorkovače je součástí tematické oblasti výzkumu a vývoje ČEZ „alternativní paliva – biomasa a od

 

pady“. „V této oblasti ještě vidíme další zajímavé náměty jako např. rychle rostoucí dřeviny či systémy energetického využití odpadů,“ dívá se směrem kupředu Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ.

 

Obrázky:

https://www.cez.cz/edee/content/img/pro-media/fotogalerie/tz-3850/raw_8047.jpg

https://www.cez.cz/edee/content/img/pro-media/fotogalerie/tz-3850/raw_8021.jpg

https://www.cez.cz/edee/content/img/pro-media/fotogalerie/tz-3850/raw_8039.jpg

 

zdroj: ČEZ