Více času na podstatné

Nový zákon o ochraně ovzduší

22.11.2010 09:14

Výbor pro životní prostředí pořádal dne 19.11.2010 seminář na téma "Návrh nového zákona o ochraně ovzduší". Ministerstvo v rámci přípravy nového zákona vypořádalo přibližně 1200 připomínek. Návrh nového zákona by měl jít do vlády do konce ledna 2011 a účinný by měl být v létě 2011. Motto nového zákona zní: "Efektivní zlepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností".

 

Nový zákon o ovzduší obsahuje administrativní, programové  a ekonomické nástroje. Mezi programové nástroje budou patřit Programy ke zlepšení kvality ovzduší, které bude zpracovávat samotné MŽP, budou konkrétní a budou se aktualizovat jednou za 3 roky. Naproti tomu Národní program snížení emisí ČR se bude aktualizovat jednou za čtyři roky. Závazná část programu bude vyhlášena formou nařízení vlády.

Ekonomické nástroje. Předpokládá se snížení počtu zpoplatnění látek a to konkrétně na TZL, SO2, NOx a VOC. Nárůst sazeb je plánován na rok 2016 až 2021. Do roku 2016 se zvýší poplatky tak, aby z poplatků byly zachovány plánované výnosy na financování projektů ze SFŽP. Od roku 2016 budou moci znečišťovatelé využít tzv. snížené sazby poplatku a to za předpokladu, že například sníží emise nebo dosáhnou hodnoty BAT na svých technologií.

 

Cíle a hlavní změny v návrhu zákona:

- limity pro hodnoty PM2,5

- nízkoemisní zóny (omezení dopravy v určitém místě, regulují obce, musí existovat objížďka)

- Národní program snižování emisí (závazná část)

- Programy pro zlepšování kvality ovzduší

- povolování zdrojů, které jsou v současné době mimo stavební zákon

- kompenzační opatření (tak, kde jsou překračovány limity)

- zpřísnění emisních limitů (neplošný přístup, pro zdroje v oblastech se špatnou kvalitou ovzduší)

- poplatky

- minimální požadavky na spalovací zdroje (domácnosti)

 

Pracovní návrh zákona o ochraně ovzduší k nahlédnutí ZDE