Více času na podstatné

Nových 8 látek zařazených na kandidátský list

14.06.2010 09:33

Na svém posledním zasedání, které se konalo 9. - 10.6.2010, výbor členských států jednomyslně rozhodl o identifikaci 8 látek jako tzv. SVHC látky, tedy látky vzbuzující velké obavy, které se mohou stát předmětem tzv. povolování. Zmíněné látky budou zařazeny na kandidátský seznam, až bude ECHA přijato rozhodnutí o zařazení. Jedná se o tzv. CMR látky, tedy o látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. Seznam 8 látek: "Trichloroethylene, Boric acid, Disodium tetraborate anhydrous, Tetraboron disodium heptaoxide hydrate, Sodium chromate, Potassium chromate, Ammonium dichromate, Potassium dichromate".

Mimo tuto skutečnost rozhodl výbor o návrhu testování na vývojovou a reprodukční toxicitu pro "hydrogenated oligomerisation products".

Pozn.: zejména z časových důvodů uvádíme názvy látek pouze ve svém anglickém ekvivalentu.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA