Více času na podstatné

Obce si budou moci určit, kde může být povoleno zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

17.05.2013 09:29

Navrhovaná změna zákona o odpadech má umožnit, aby obce mohli stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového zařízení. Navrhovaná právní úprava by měla přinést zpřísnění podmínek pro podnikání tohoto druhu a zlepšení kontrolovatelnosti ze strany samosprávy, která je realizací této činnosti nejvíce dotčena, uvádějí poslanci ve svém návrhu. Změna zákona má nabýt účinnosti 1. ledna 2015. Více ZDE