Více času na podstatné

Obchodování s emisemi: Roční bilance dokládá pokles emisí v roce 2011

16.05.2012 09:36

Emise skleníkových plynů ze zařízení účastnících se systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) se podle informací z registrů členských států loni snížily o více než 2 %. „V roce 2011 se i přes stále výraznější hospodářské oživení snížily emise ze systému pro obchodování s emisemi o více než 2 %. Tento dobrý výsledek ukazuje, že systém pro obchodování s emisemi přináší nákladově efektivní snížení emisí,“ uvedla komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová. „Rovněž to podtrhuje skutečnost, že EU ETS je i nadále motorem pro růst s nízkými emisemi uhlíku v Evropě. Nadále však vzrůstá počet nahromaděných nevyužitých povolenek. Již předchozí měsíc proto Komise oznámila, že v současné době přezkoumává časový profil třetí fáze dražeb, aby se snížil počet povolenek do dražby v prvních letech třetí fáze.“ Více ZDE