Více času na podstatné

OBEC A ŽIVNOSTNÍCI

10.10.2009 13:19

Jednou z velmi důležitých kompetencí obcí je možnost samostatně kontrolovat, zda živnostníci nezneužívají systém obce pro nakládání s komunálním odpadem. Nikoli ojedinělým jevem je, že podnikající subjekty »využívají« nebo lépe řečeno zneužívají například barevných kontejnerů. Ty jsou určeny pro sběr využitelných složek k odpadů od občanů, tedy od fyzických osob nepodnikajících. Podnikající subjekty rovněž mají povinnost třídit odpady, avšak na své, nikoli na obecní náklady. Podnikatelé mohou využívat systému obce pouze v případě, že mají uzavřenu smlouvu a za tuto službu pak logicky musí odvádět obci příslušný poplatek.

    Obce mají v tomto směru důležitou kontrolní roli. Kontrolovat podnikatele je však třeba efektivně a kontinuálně. Pro obec z této činnosti vyplynou minimálně tři základní pozitivní skutečnosti.

    Zaprvé - kontinuální kontrolní činností obce se zvýší povědomí o zákonném nakládání s odpady na jejím katastru. Zadruhé -obec svojí samostatnou kontrolní činností odhalí ty subjekty, které doposud na úkor rozpočtu obce zneužívaly obecní systém. V rámci kontroly, či případného správního řízení může obec subjektu nabídnout zapojení do systému obce včetně placení příslušných poplatků. Zatřetí - případné pokuty, které by obec uložila za porušení zákona, budou příjmem rozpočtu obce a lze je reinvestovat do zlepšení dosavadního obecního systému nakládání s odpady.

 

Zdroj: www.cizp.cz (výnatek z článku "ČIŽP: V nakládání s odpady je stále co zlepšovat")

 

Kompetence obce: ZDE