Více času na podstatné

Oběhové hospodářství v praxi

11.08.2017 13:03

20. - 21. srpna odstartoval ve španělské Valencii projekt dvaceti evropských partnerů zaměřený na získávání cenné suroviny z odpadních plastů. Projekt PlastiCircle reaguje na skutečnosti, kdy se v Evropské unii z 25,8 milionu tun plastových odpadů (50 kg na obyvatele) pouze 29,7 % recykluje. Zbývajících 39,5 % se spálí a 30,8 % skládkuje. Cílem projektu je zlepšit sběr, přepravu, třídění a recyklaci plastových obalů v celé Evropě.

 

V případě sběru je cílem dosáhnout vyšší míry třídění a snížení množství vznikajícího směsného odpadu, a to díky inovativnímu systému sběru. Ten by měl dokázat identifikovat množství a kvalitu obalů vkládaných do kontejneru včetně schopnosti evidence konkrétních osob. Ty budou pozitivně motivováni k vyšší míře třídění. V případě svozu bude snahou vyvinout systém, který by snížil náklady na dopravu a tedy i konečnou cenu recyklovaného plastu. Snímače mají sledovat míru naplnění kontejnerů a data se pak použijí pro plánování trasy vozidla v reálném čase. Svozový park bude také vybaven vestavěný kompaktory pro maximalizaci množství přepravovaného odpadu. Dalším krokem má být vylepšení technologie třídění pro dosažení lepšího oddělení různých typů plastů od sebe, včetně vícevrstvých obalů. Nakonec bude předmětem projektu přepracování odpadů do konečných produktů jako jsou automobilové díly, desky pro větrné elektrárny a střešní konstrukce, odpadkové pytle, ploty a lavičky, za pomoci technologie založené na vytlačování, vstřikování a lisování.

 

Zdroj: ICLEI