Více času na podstatné

Obnovitelné zdroje energie v roce 2008

30.09.2009 07:59

Souhrnná zpráva "Obnovitelné zdroje energie v roce 2008 [pdf, 843 kB]" obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4—01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro předchozí léta. Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty, která budou pro rok 2008 publikována Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), resp. Eurostatem.

Metodické poznámky jsou shrnuty v úvodu zprávy.

 

Pro případné dotazy a připomínky se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Aleš Bufka, tel: 224 852 389, e—mail: bufka@mpo.cz

 

Přílohy ke stažení: Obnovitelné zdroje energie v roce 2008 [pdf, 843 kB]