Více času na podstatné

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009

22.10.2010 09:20

Souhrnná zpráva "Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 [pdf, 512 kB]" obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie. Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4—01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro předchozí léta. Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty, která budou pro rok 2009 publikována Mezinárodní energetickou agenturou (IEA), resp. Eurostatem.

Metodické poznámky jsou shrnuty v úvodu zprávy.