Více času na podstatné

Obnovitelné zdroje v zemědělské praxi I - fotovoltaika

18.04.2011 10:02

Masivní podpora fotovoltaiky ve vyspělých zemích přispěla k rozvoji fotovoltaického průmyslu, zrychlení aplikace vědeckých poznatků do praxe i k novým směrům vědeckého výzkumu v oblasti přeměny slunečního záření na elektřinu. Vedle toho se rozvíjí oblast využití fotovoltaiky v konkrétních aplikacích, kde nahrazuje konvenční zdroje. Novým prostorem, který se vytvořil výrazným poklesem investičních nákladů, je pohon zemědělských strojů. dále čtěte ZDE

 

Zdroj: www.czrea.org

Autor: Bronislav Bechník