Více času na podstatné

Obsah Věstníku MŽP č.12/2010

30.12.2010 07:39

1) metodický pokyn: příprava zkušebního vzorku pro posuzování odpadů na základě jejich vyluhovatelnosti a obsahu škodlivin v sušině

2) Dodatek č.3 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP

2) Dodatek č.4 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP

 

Elektronická verze Věstníku ZDE