Více času na podstatné

Observatoř Evropské unie pro nanomateriály (EUON)

26.06.2017 08:25

Agentura ECHA spustila unikátní informační zdroj k nanomateriálům v podobě nových internetových stránek. Obsah má být neutrální a je určen pro vědce, zaměstnance, veřejnou správu i spotřebitele. Mimo základní informace o nanomateriálech a jejich použití se uživatelé dovědí také něco o výzkumu, bezpečnosti a ochrany zdraví. I když potenciální rizika spojená s používáním nanomateriálů jsou posuzována jako jakákoliv jiná chemická látka, tak v tomto případě bude kladen větší důraz na získání více informací o bezpečnosti. To klade vyšší nároky především na průmysl, který je uvádí na trh v podobě látky, směsi nebo nebo obsažené v předmětu. Vznik Observatoře souvisí se snahou o zvýšení transparentnosti a neutrality dostupných informací týkajících se nanomateriálů.

 

Odkaz: EUON - https://euon.echa.europa.eu/

 

Zdroj: ECHA