Více času na podstatné

Ocenění emisní povolenky pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny

02.03.2011 06:33

Cena emisní povoleny (cena EUA) pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny podle novely zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů je stanovena jako průměrná tržní cena povolenky v Kč k 28. únoru 2011. S ohledem na možnou stagnaci obchodů na spotových trzích s emisními povolenkami v jednom obchodovacím dni, tj. i 28. února, je zvoleno delší časové období pro stanovení průměrné tržní ceny emisní povolenky od 1. ledna 2011 do 28. února 2011 včetně.

Průměrná cena emisní povolenky nezohledňuje ceny a objemy obchodů kjótských jednotek, tzv. CER a ERU, neboť tyto jednotky mají alokační význam pouze pro výrobce a exportéry úsporných technologií a cena těchto jednotek je závislá na míře rizika spojeného s investicí.

V období od 1. ledna 2011 do 28. února 2011 nebyly realizovány obchody s emisními povolenkami na burze v České republice. Obchody na spotových trzích s emisními povolenkami v rámci Evropské unie byly realizovány pouze na European Energy Exchange se sídlem ve Spolkové republice Německo a na BleuNext (BNS) se sídlem ve Francii. Objem obchodů na spotovém trhu s emisními povolenkami na European Energy Exchange (EEX) v uvedeném období byl pouze 8,5 % oproti BlueNext. Z těchto důvodů je průměrná cena emisní povolenky stanovena z nejlikvidnějšího spotového trhu s emisními povolenkami na BleuNext jako vážený průměr uzavíracích cen (Settlement Price) za každý obchodovací den na burze, přepočtených na Kč podle platného kurzu vyhlášeného ČNB pro daný den, kde váhou je množství zobchodovaných emisních povolenek za každý obchodovaný den.

Průměrná cena emisní povolenky k 28. únoru 2011 je ve výši 349,84 Kč.