Více času na podstatné

Od 1.prosince vstupují v platnost některá nová ustanovení nařízení REACH

02.12.2010 11:26

Nařízení CLP (č. 1272/2008), tedy nařízení stanovující systém označování, klasifikace a balení látek a směsí, od 1. prosince 2010 mění některá ustanovení nařízení REACH. Konkrétně se jedná o ustanovení jejichž výčet naleznete v čl. 58 nařízení CLP. Nové změny se týkají nově předkládaných registračních dokumentací zejména v ohledu požadavků na informace o látkách. ECHA v této souvislosti přislíbila aktualizaci některých návodů (Data Submission Manual 5 - How to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications) a také nástrojů (TCC doplněk k technické kontrole dokumentace a doplněk pro výpočet výše poplatků). Oba nástroje jsou již k dispozici ke stažení na stránkách IUCLID a ECHA doporučuje jejich instalaci před podáním registrační dokumentace. Tyto nově uvolněné doplňky lze využít pouze v kombinaci s IUCLID 5.2 a novějším.

[Celá zpráva]

Zdroj: ECHA