Více času na podstatné

Od 4. května bude možné v rámci 4. výzvy OPPA podávat projekty na podporu výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií

30.05.2011 07:17
Rada hl. m. Prahy rozhodla o vyhlášení 4. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA. Tato 4. výzva se otevírá ve středu 4. května 2011. Výzva se týká všech tří prioritních osa OPPA. Přesné vymezení podporovaných aktivit, cílových skupin a oprávněných žadatelů naleznete v přiložených textech výzev k předkládání projektových žádostí.
 
Žádosti lze podávat ve všech prioritních osách (kromě 4. - Technická pomoc)

Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Podporované aktivity:
A. Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce
B. Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií

Prioritní osa 2 - Podpora vstupu na trh práce

Podporované aktivity:
A. Podpora souladu pracovního a soukromého života
B. Začleňování znevýhodněných osob


Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání

Podporované aktivity:
A. Zkvalitňování vzdělávání na středních školách
B. Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách
Pro žadatele jsou připraveny semináře, jejichž cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 4. 5. 2011 do 28. 6. 2011.

Projektové žádosti mohou zájemci podávat do 13. 7. 2011 do 14:00 hodin na Odboru fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy.

Více info na www.oppa.cz

 

Přiložené dokumenty:

Text výzvy Prioritní osa 3.pdf (pdf - 349,92 KB)

Text výzvy Prioritní osa 2.pdf (pdf - 344,46 KB)

Text výzvy Prioritní osa 1.pdf (pdf - 367,92 KB)