Více času na podstatné

Od regulace k ekoefektivnosti – nové zkušenosti a podpora pro podniky

22.03.2011 10:07

Místo:             Hotel Christie,Vladislavova 20, Praha 1 - Nové Město

Datum:           pondělí, 11. dubna 2011

Čas:               9:30 - 16:00 hod

Zaměření:       průmyslové podniky, odborná veřejnost ze soukromé, veřejné i akademické sféry.

 

Cílem semináře je seznámit zástupce podniků s moderními postupy v oblasti preventivního environmentálního managementu a podporou inovací v této oblasti. Proaktivní podniky získávají stále častěji konkurenční výhodu snižováním environmentálních rizik ekonomicky efektivní cestou, lepším řízením materiálových a energetických toků ale i lepší komunikací s důležitými partnery. Své zkušenosti a plány na semináři představí jak představitelé podniků, které jsou v této oblasti v ČR průkopníky, tak i zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, která společně podporují tyto nové trendy v průmyslovém managementu životního prostředí.

Účastníci se seznámí se zkušenostmi a nabídkou podpory podniků z ČR i z Evropy a budou moci diskutovat se zdrojovými odborníky. Na semináři vystoupí například prof. Thomas Lindhqvist ze Švédska, autor konceptu rozšířené odpovědnosti výrobců anebo Dr. Stig Hirsbak, představitel evropské sítě pro preventivní přístupy v průmyslovém managementu životního prostředí PREPARE. Zkušenosti se zaváděním moderních přístupů v oblasti eko-efektivnosti v ČR představí například Ing. Ladislav Kašpar, generální ředitel podniku P-D Refractories a prezident Asociace českých a slovenských výrobců žáromateriálů. Přednášky budou v českém a anglickém jazyce a bude zajištěno tlumočení.

 

Seminář pořádá společnost ENVIROS v rámci projektu ActClean. Účast na semináři je díky podpoře ActClean zdarma.

Kontakt společnosti: ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3, www.enviros.cz

 

Program a přihláška ke stažení ZDE

 

www.act-clean.eu