Více času na podstatné

Odborníci poradí jak na rekonstrukce domů

16.11.2009 15:53

Občanské sdružení ENVIC se dlouhodobě věnuje otázkám energetické efektivity rodinných i bytových domů. Ve svém informačním centru v Plzni (IC) radí, jak správně provádět rekonstrukce domů, aby byly nejen technologicky a energeticky vyhovující, ale i šetrnější k životnímu prostředí. Pořádá také vzdělávací akce pro laickou i odbornou veřejnost. Jedinečnou příležitostí jak se dozvědět více o rekonstrukcích domů na nízkoenergetický a pasivní standard je navštívit akci "Den rekonstrukcí domů". Pořádá ji 19. listopadu v Plzni občanské sdružení ENVIC za finanční podpory státního programu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 -- část A -- Program EFEKT.


Zateplovat se vyplatí
Klienti IC ENVIC se často ptají, za jak dlouho se jim vynaložené finance na zateplení vrátí. "Tento výpočet je však podmíněn způsobem vytápění i rozsahem provedeného zateplení. Ten kdo topí dřevem bude mít návratnost delší, než ten kdo vytápí dům plynem, který je výrazně dražší než dřevo", upozorňuje Václav Šváb, poradce IC ENVIC. Jsou zde ovšem i další důvody proč zateplovat. "V dobře zatepleném domě je lepší tak zvaná tepelná pohoda. V zatepleném domě jsou stěny výrazně teplejší a člověk se v něm cítí podstatně lépe. Díky teplým stěnám také nedochází ke srážení vody na stěnách a netvoří se plísně", vypočítává další výhody Šváb.

Zdivo, na kterém je tepelná izolace je také chráněno před velkými teplotními rozdíly (vysoká teplota v létě a nízká v zimě). Všechny teplotní výkyvy zachytí tepelná izolace a zdivo pod ní je jako "v pokojíčku" a životnost domu se tak prodlužuje.

A samozřejmě v tepelně izolovaném domě dochází k úspoře energie na vytáp! ění. To má kromě úspory peněz pozitivní vliv i na kvalitu životního prostředí. "Obvykle není problém snížit spotřebu energie o 50 i více % (záleží na předchozím stavu domu) a tedy o stejné procento snížit i škodlivé emise do ovzduší. Malé obce, kde je v zimě velmi špatná kvalita ovzduší by byly za každé procento zlepšení ovzduší rády", dodává Šváb. Navíc při nižší spotřebě mohou majitelé uhelných kotlů přejít třeba na topení peletkami nebo plynem, které si před zateplením díky vysoké spotřebě nemohli dovolit (a které je pro ovzduší mnohem lepší než uhlí).

Jaký zvolit zateplovací materiál?
Existuje celá řada druhů tepelných izolací. Kromě známého polystyrenu a minerální vlny je to třeba celulózová drť, dřevovláknité desky, len, konopí, rákosové rohože apod. Tyto materiály se velmi liší v mnoha vlastnostech -- např. při výrobě polystyrenu se spotřebuje mnohem více energie než při výrobě celulózové drti. "Tepelné izolace se také velmi liší v tom, jak propouštěj! í vodní páru -- polystyren ji propouští hůře než minerální vln! a, celul óza nebo dřevovláknité desky. To je důležité řešit u domů, ve kterých jsou problémy s vlhkostí", doplňuje Šváb. Vhodná pro tyto domy je tzv. provětrávaná fasáda s izolací z minerální vlny, celulózy apod. Existuje ale i polystyren s drobnými otvory, díky kterým lépe propouští vodní páru.

Den rekonstrukcí domů
Důležité informace k těmto i dalším tématům se zájemci dozví na "Dnu rekonstrukcí domů", který proběhne 19.11. 2009 v Malém sálu Měšťanské besedy v Plzni. Hlavní částí dne bude seminář "Rekonstrukce domu na nízkoenergetický a pasivní standard -- praktická řešení", kde budou přednášet odborníci na toto téma. Proběhne také "Miniveletrh", na kterém se představí firmy dodávající řešení pro úspory energií (zateplovací systémy, okna, větrací jednotky), bude možné si prohlédnout ukázky materiálů a stěn úsporných domů a konzultovat své záměry. Účast na celém dnu je zdarma, pouze je nutné se předem přihlásit e-mailem (ic.plzen@envic.cz) nebo telefonicky (377 220 323) u poř! adatele -- ENVIC, o.s.

Program "Dne rekonstrukcí domů":
14:30 -- 16:30 "Miniveletrh" -- prezentace firem a výrobků (zateplování, výměna oken, větrání)
16:30 -- 21:00 Praktický seminář "Rekonstrukce domu na nízkoenergetický a pasivní standard" rozdělený na tématické bloky (zateplení, odvlhčení, vytápění a větrání, dotace).

Obrátit se o radu s řešením konkrétního záměru mohou zájemci v informačním centru ENVIC, o.s.: Prešovská 8, 301 00, Plzeň, ic.plzen@envic.cz, www.envic-sdruzeni.cz, 377 220 323
Hodiny pro veřejnost: Po: 12--18, Út: 12-16, St: 12-18, Čt: 12-16

Více informací o akci najdete na www.envic-sdruzeni.cz.

Kontaktní osoba:
Tomáš Popp -- tel.: 739 654 834, email: tomas.popp@envic.cz

Další praktické rady při rekonstrukci domů:
- Na zateplení domu, instalaci nového kotle nebo solárních kolektorů doporučujeme nechat si vypracovat projekt -- buď u projektanta nebo u dodavatelské firmy, která s projektanty spolupracuje.
- Při v! ýměně oken je dobré nemontovat nová okna přesně na místo starý! ch, ale vysunout je až na úroveň fasády. Tepelná izolace na fasádě pak bez přerušení překryje i rámy oken a nevzniká zde žádné ostění, které by bylo třeba izolovat tenkou (a tedy nedostatečnou) tepelnou izolací.
- Osazovací spáry oken je vhodné přelepit z vnitřku a z venku interiérovou a exteriérovou okenní páskou. Chrání spáru zejména před vlhkostí a pronikáním vzduchu a prodlužuje životnost osazení okna.
- Zateplení domu je vhodné řešit komplexně -- nevynechávat některé zdánlivě méně důležité plochy (např. sokl a základy). Nejhorší je pouhá výměna oken bez tepelné izolace stěn a bez řešení větrání. Po takové akci se zvýší vlhkost vzduchu, která na studených nezateplených stěnách kondenzuje a tvoří se plísně.
- Po výměně netěsných oken za těsná je vždy nutné větrat více než před výměnou nebo si pořídit větrací systém, který kvalitu vzduchu v domě "ohlídá" a zároveň šetří energii, která při větrání okny bez užitku uniká.
- U tepelných izolací a oken je dobré řídit ! se alespoň hodnotami doporučenými českou normou (ČSN 73 0540). Zajišťují dobrou tepelnou izolaci a zároveň se podle nich řídí i dotační program Zelená úsporám. Dotační program bohužel nepamatuje na případy, kdy nejsou hodnoty doporučené normou technicky dosažitelné (např. některé památkově chráněné objekty).

Kontaktní osoba: Tomáš Popp
Telefon: 739 654 834
E-mail: tomas.popp@envic.cz

Tiskové zprávy na internetu: https://press-servis.ecn.cz/tiskove-zpravy/