Více času na podstatné

Odborníci připravují ekologický manuál pro festivaly. Ty vyprodukují za pár dní až 100 tun odpadu

12.09.2021 10:38

Snížit negativní dopad hudebních festivalů na životní prostředí a podpořit správné nakládání s odpady je cílem projektu vědců z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Odborníci chtějí připravit manuál pro pořadatele podobných akcí. V souvislosti s tím budou zkoumat chování festivalových návštěvníků a působit na jejich návyky. Podle univerzity běžný open air hudební festival s více než 10 000 návštěvníky vyprodukuje až 100 tun odpadu.

"Open-air festivaly jsou ideálním prostředím, kde je možné zkoumat spotřební vzorce chování účastníků a efekty různých doporučení nebo zásad, vedoucích k zodpovědnému přístupu k produkci odpadů," uvedla Lenka Wimmerová z Fakulty životního prostředí ČZU. "Festivaly nakládají se svými odpady řízeně na daném místě, v daný čas a oslovují dobře definovanou skupinu populace. Proto je zde možné sledovat a vyhodnocovat posun v přístupu každého jednotlivce a přijetí osobní odpovědnosti za produkci odpadů," dodala.

V projektu chtějí odborníci působit na účastníky tanečního festivalu Let It Roll, který se koná v Milovicích na Nymbursku, během tří po sobě jdoucích ročníků. Zaváděná opatření budou postupně vylepšována tak, aby každoročně snižovala dopad festivalu na přírodu.

Veronika Jirků za organizátory festivalu uvedla, že návštěvníci budou mít "co nejvíce" míst, kde mohou odpad třídit. Zároveň jsou v plánu, mimo jiné, i workshopy motivující lidi k zodpovědnému chování a minimalizaci ekologické stopy. Podle vědců dojde i na osvětovou kampaň, tým se zaměří také na technické aspekty zpracování odpadu. Projekt má za cíl také vyhodnotit, do jaké míry jsou návštěvníci schopni převést si nové návyky do každodenního života.

"Ekologicky šetrná řešení, která se již zavádějí, je třeba zhodnotit v celém kontextu tak, aby využití určité konkrétní ekoinovace nepřineslo na druhou stranu jiný negativní dopad na životní prostředí. Příkladem může být mytí kelímku na opakované použití v mycích linkách, kdy je třeba zohlednit vzdálenost dopravy do této myčky, protože pak naopak vzniká uhlíková stopa související s dopravou nádobí na mytí," dodala pak k dalším aspektům výzkumu Wimmerová.

Cílem projektu je podle ČZU vytvořit metodiku, která pomůže organizátorům festivalů "uchopit" otázku společenské odpovědnosti a snížit negativní vliv těchto akcí na životní prostředí.

Na projektu s ČZU a festivalem Let It Roll spolupracují Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a firma Augiášův chlév.