Více času na podstatné

Odborníci rozcupovali nesmyslný návrh vyhlášky ministerstva průmyslu

20.05.2010 07:23

Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdě narazilo na odpor odborníků s vyhláškou o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla. Ta je podle vědců a předních českých odborníků na solární energii od začátku do konce nesmyslná a nepotřebná. Někteří odborníci dokonce hovoří o účelovosti vyhlášky s cílem poškodit majitele slunečních elektráren. Ti ihned začali zvažovat případné právní kroky, pokud by tato vyhláška vstoupila v platnost.
"Vyhláška v sobě zahrnuje mnoho absurdností. Například požaduje po majitelích solárních elektráren v Česku technologie, které fungují například v pouštích Nevady, Arizony nebo v centrálních oblastech Španělska," odmítl návrh vyhlášky přední český odborník na fotovoltaiku a předseda představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace Jaromír Řehák. Podle Evropské agentury pro podporu obnovitelných zdrojů (EPIA) neexistuje podobná právní úprava nikde v Evropě.
Ministerstvo obhajuje vyhlášku v důvodové zprávě snahou o ochranu trhu před nekvalitními technologiemi a nutností odpovídat evropskému právu. To však odborníci i Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) považují pouze za záminku s cílem zastavit rozvoj fotovoltaiky v České republice.
Podle odborníků ministerstvo v důvodové zprávě tvrdí nepravdy Podle odborníků jsou tvrzení ministerstva opírající se o Směrnice Evropského parlamentu, Rady 2004/8/ES a rozhodnutí Komise z 21.12.2006 smyšlená a nepravdivá. Oba dokumenty lze totiž dohledat lehce na internetu, kde může kdokoliv zjistit, že se věnují jiné problematice.
"To odvolání na evropské předpisy je nepravdivé. Oba se věnují kogeneraci při výrobě tepla a elektrické energie, nikoliv fotovoltaice," vysvětluje právník Pavel Doucha z advokátní kanceláře Šikola. "Regulace solární energie je dokonce v zásadním rozporu s cílem uvedené směrnice," dodává Doucha.
Podle dalších renomovaných právníků, kteří vyhlášku dostali k posouzení, je navíc tento protizákonný předpis lehce napadnutelný u Evropské komise. Podle právních rozkladů je totiž v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a požadavky Evropské unie na volný pohyb zboží a služeb. České republice by tak v případě přijetí vyhlášky hrozily obrovské sankce nejen ze strany komise, ale i tisíce žalob od investorů, kteří projekty na fotovoltaické elektrárny v současnosti připravují.
K této absurdní vyhlášce se začínají vyjadřovat i přední evropští výrobci fotovoltaiky. Za mnohé Gerhard Travnicek, ředitel českého zastoupení společnosti IBC SOLAR:
"Toto ustanovení představuje pro český fotovoltaický průmysl krok zpět bez ohledu na to, zda bude platit pro zařízení o výkonu od 20 nebo od 30 kWp. Průzkum mezinárodního odborného časopisu Photon Profi ukázal, že z více než 3000 typů modulů různých renomovaných výrobců nedosáhl žádný z nich 20procentní účinnosti. Přes veškeré technické úsilí výrobců není 22procentní účinnost, kterou požaduje MPO, v dohledné době realizovatelná. Fakticky to znamená zastavení fotovoltaických projektů s výkonností od 20 nebo 30 kWp. Na mnoha střechách by tak bylo předem vyloučené jejich fotovoltaické využití, ačkoli jsou vhodné: střechy na průmyslových i velkých zemědělských objektech by již nebyly použitelné pro výrobu elektřiny šetrné k životnímu prostředí.

Zdroj: www.alen.cz