Více času na podstatné

Odborný časopis Vodní hospodářství se stal partnerem rubriky "Voda"

08.11.2011 10:57

https://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg

Vodní hospodářství je specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí. Časopis je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Časopis vychází 12x ročně v průměrném nákladu 2200 kusů a je distribuován abonentsky. Odběratelé jsou podniky zabezpečující správu a údržbu vodních děl a vodních toků, vodárenské podniky, provozovatelé vodovodů a kanalizací, příslušné referáty státní správy od centrálních až po regionální, podnikoví vodohospodáři, krajské a okresní hygienické správy, inspektoráty životního prostředí, hydrometeorologické ústavy, výzkumné ústavy, školy, ekologická sdružení, dodavatelé vodohospodářských staveb, technologií, projektanti.

 

Webové stránky časopisu: www.vodnihospodarstvi.cz