Více času na podstatné

Odložené věci nemusí být odpadem

06.11.2013 14:26

Tímto článkem bychom rádi ukázali, jak je možné skloubit poskytování sociálních služeb a materiální pomoci, s ochranou životního prostředí, se zaměstnáním lidí z okraje společnosti a navíc ještě předcházet vzniku odpadů.

 

KDO JSME

Diakonie Broumov je občanské sdružení s celorepublikovou působností založené roku 1993,  jehož posláním  je poskytování sociálních služeb.

KDO JE NAŠÍ CÍLOVOU SKUPINOU

Cílovou skupinou jsou občané v sociální nouzi (dále jen klienti) – tzn. obtížně umístitelní na trhu práce, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu nebo ti, kteří ukončili léčbu závislosti.

CO NABÍZÍME

Hlavní činnost se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci osob z cílové skupiny. Poskytujeme tyto služby:

 • azylové ubytování                                                                  
 • sociální rehabilitaci                                                              
 • materiální pomoc lidem v sociální nouzi

Co A JAK děláme

Diakonie Broumov se soustřeďuje na tzv. sociálně-ekonomický provoz, ve kterém vedle kvalifikovaných pracovníků vytvářejících produktivní práci jsou zařazováni uživatelé služeb na místa sociální rehabilitace, která jsou přizpůsobována jejich individuálním potřebám. Kvalifikovaní pracovníci jsou pro uživatele služeb, kteří teprve získávají základní pracovní návyky a dovednosti, podporou a vzorem.

 

Předcházení vzniku odpadů

Nosnou činností, která umožňuje plnit toto poslání, je práce s použitými věcmi, především ošacením, botami, hračkami, domácími potřebami apod. To se děje za podpory široké veřejnosti (občanů, zástupců měst a obcí, církví, neziskových i komerčních organizací z celé republiky) formou organizování sbírek použitých věcí.

Darovat je možné:

 • letní i zimní oblečení (dámské, pánské i dětské),
 • lůžkoviny (povlečení, přikrývky, polštáře, deky, peří...),
 • další textil, jako ručníky, utěrky, záclony, látky,
 • nepoškozené domácí potřeby a nádobí,
 • veškerou nepoškozenou obuv,
 • knihy,
 • dekorační předměty atd.

Nemohou přijímat veškerou elektroniku a elektropřístroje, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, koberce a obecně rozměrné věci a také znečištěný a vlhký textil.

Při svozu, manipulaci a třídění získaných věcí dostávají pracovní příležitost klienti sdružení. Roztříděný materiál pak slouží pro bezprostřední poskytování materiální pomoci sociálně potřebným. Nepoužitelný materiál je předáván k průmyslovému zpracování.

Vedle sociálního aspektu má tato činnost přínos i pro životní prostředí, jelikož by tyto věci jinak pravděpodobně skončily v komunálním odpadu. Ze shromážděného materiálu končí na skládkách či ve spalovnách pouze 10 – 15 % materiálu, který již nelze ani průmyslově zpracovat.

 

Spolupráce

Diakonie Broumov má navázanou mnohaletou spolupráci s různými organizacemi, městy a obcemi v celé republice, které organizují sbírky obnošeného ošacení, případně dalších věcí. Získaný materiál následně odvážíme a zpracováváme.

Pokud by byl zájem i z dalších měst a obcí s námi spolupracovat a tím pomáhat předcházet vzniku zbytečného odpadu, nabízíme různé formy spolupráce. Vše probíhá po předchozí domluvě s dispečinkem, kdy je nutná domluva organizace sbírky a zejména termín odvozu.

 

Možné formy spolupráce:

 • Zorganizování sbírky obnošeného ošacení

Městský či obecní úřad, škola, humanitární organizace, dobrovolník, apod. vyhlásí sbírku ve vlastních  prostorách a po domluvě s našim dispečinkem je všechen použitý textil námi odvezen.

 • Přistavení vagónu na nádraží

Forma velice vítaná a jednoduchá, občané mohou dávat ve stanovený termín své darované věci přímo do vagonů.

 • Sběrné kontejnery

Některá města, městské části či organizace nám pomáhají investovat do sběrných kontejnerů, které si pak sami vyvážíme. Např. v Praze je umístěno 19 kontejnerů na sběr použitého textilu. Pro velmi dobrou dostupnost občanům, je tato forma velmi vítaná.

 • Sběr přímo v ulicích

Občané na základě informace z letáků mohou dát ve stanovený den obnošený textil přímo před dům. Tato forma je velmi vítaná občany, ale velmi náročná na organizaci svozu a závislá na počasí.

 • Sběrné dvory

Nová forma, která se teprve rozvíjí a velice uvítáme rozšíření spolupráce tam, kde mají  prostor k suchému skladování použitých věcí a možnost zabezpečení proti následnému znehodnocení.

 • Osobní předání ve sběrných střediscích

Diakonie má v Praze a Královéhradeckém kraji 19 sběrných a výdejních míst, které poskytují materiální pomoc potřebným a také přijímají věci od občanů.

 • Zaslání balíku poštou do Diakonie

 

Závěrečné shrnutí:

 • Celkem se ročně sveze asi 7500 tun použitého ošacení, které by jinak pravděpodobně skončilo v komunálním odpadu.
 • Z tohoto objemu jen 15 % materiálu se odstraňuje na skládkách
 • Na svozu a manipulaci se podílejí klienti z okraje společnosti, kterým pomáháme s opětovným zařazením do společnosti.
 • Tyto aktivity nejsou nikým dotovány.
 • Veškerý získaný materiál je svážen do Broumova, kde je hlavní třídicí pracoviště. Jedná se o skladový a výrobní komplex zkolaudovaný pro tuto činnost o ploše 4000 m2. Materiál je dále distribuován podle požadavků do výdejních středisek, případně k průmyslovému zpracování.

Pokud Vás naše aktivita zaujala a rádi byste se dozvěděli více či zahájili s námi spolupráci, neváhejte zavolat či napsat a my Vám vše podrobně vysvětlíme a domluvíme se na optimální spolupráci.

 

KONTAKT

Diakonie Broumov

www.diakoniebroumov.org

e-mail: diakonie@diakoniebroumov.org

Dispečink svozů

Mgr. Lenka Wienerová

manažer logistiky

Tel.: 224 316 800, 224 317 203

Mobil: 603 411 229

E-mail: diakonie-strom@volny.cz

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2010