Více času na podstatné

Odpověď soudního znalce na téma "odejmutí pověření"

25.03.2010 08:27

Otázka: "Jsem pověřenou osobou pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech. Tuto práci vykonávám již mnoho let a pověření mně bylo Ministerstvem životního prostředí již několikrát prodlouženo. Nyní se mnou hodlá MŽP na podnět České inspekce životního prostředí zahájit správní řízení o odejmutí pověření pro údajné neplnění postupů stanovených pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Taková tvrzení jsou obsažena ve znaleckých posudcích znalce z oboru odpadů, které si nechala na některá moje osvědčení vypracovat ČIŽP. Znalec, který posudky vypracoval, je rovněž pověřenou osobou a pro mne pracovní konkurencí. Je takový postup možný?"

 

odpověď ZDE