Více času na podstatné

Odpad je materiál a v ideálním případě vůbec nevzniká

23.11.2016 18:11

V rámci Evropského týdne pro snižování množství odpadů uspořádalo Ministerstvo životního prostředí informační seminář určený obcím pod názvem „Předcházení vzniku odpadů v obcích a možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“. Cílem semináře bylo seznámit zástupce obcí nejenom s dotačními možnostmi, které nabízí v oblasti předcházení vzniku odpadů OPŽP 2014-2020, ale seznámit je především s různými úspěšnými projekty a nástroji pro předcházení vzniku odpadů, které by obce mohly realizovat i pro své občany. Zásadním informačním zdrojem je portál www.Tretiruka.cz a odborný časopis Odpadové fórum. Více ZDE