Více času na podstatné

"ODPADNÍ CHEMIKÁLIE" jako téma pro soudního znalce

02.11.2011 08:41
Otázka: Jsme chemická laboratoř běžného typu provádějící především chemické analýzy. Při diskusích s jinými laboratořemi jsme zjistili, že není jisté, zda postupujeme při naší práci v souladu se zákonem o odpadech. Nejistota tkví v tom, že při práci vznikající roztoky chemikálií vyléváme do výlevky, která je napojená na běžnou městskou kanalizaci. Jsme na rozpacích, zda tyto pracovní a následně vypotřebované roztoky nejsou odpadem ve smyslu zákona a není proto nutné je shromažďovat odděleně a předávat oprávněné osobě. 
 


Více zde: https://www.tretiruka.cz/news/odpadni-chemikalie/