Více času na podstatné

ODPADOVÉ FÓRUM 11/2009

09.11.2009 08:13

OBSAH nového čísla:

SPEKTRUM
Inovativní sanační technologie ve znamení nanoželeza
10. mezinárodní fórum o HCH a pesticidech a sanace dioxinů ve Spolaně
Společné prohlášení ČAOH, SVPS a SMO ČR
V. mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady
Memorandum k biologicky rozložitelným odpadům
Kulatý stůl MŽP podruhé

TÉMA MĚSÍCE
Elektroodpad

Odpadní elektrická a elektronická zařízení. Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
J. Špůr
Připravované legislativní změny ve zpětném odběru elektrozařízení
H. Ansorgová
WEEE Fórum
R. Tvrzník
Osvětové turné ASEKOLU a EKOLAMPU navštívilo deset měst České republiky
(ha)
Lidé preferují prodejny elektro, supermarkety a úřady
(zk)
Nejstaršímu spotřebiči je přes sto let
(ha)
Technologie na recyklaci plochých obrazovek
L. Štolc, V. Hrabák
Vzdělávací projekt pro základní a střední školy
(ha)

ŘÍZENÍ
Zákon o nakládání s těžebním odpadem
B. Černík
Kontroly podle zákona o obalech. Výsledky kontrolní činnosti ČIŽP
P.Havelka, V. Jarolímová

Z EVROPSKÉ UNIE
Novinky z EU

FÓRUM VE FÓRU
Zařízení
M. Barchánek

FIREMNÍ PREZENTACE
Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé
Za sběrnou nádobu finanční bonusy

Z VĚDY A VÝZKUMU
Vyšlo druhé číslo recenzovaného časopisu WASTE FORUM 2009
WASTE FORUM 2009, 2, S. 42 – 143
Souhrny

SERVIS
Ze zahraničního odborného tisku
Resumé
Kalendář