Více času na podstatné

Pozvánka: ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA (Praha a Hradec Králové)

27.02.2015 16:01

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz se Vás dovolují pozvat na seminář "ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA", který se uskuteční v termínech 26. března v Praze a 28. dubna 2015 v Hradci Králové. V lednu 2015 vstoupí v účinnost změny, které přináší zákon č. 229/2014 Sb. Změna zavádí konec skládkování v roce 2024 a povinnost třídění odpadů v obcích, včetně biosložky a kovů.

Další novela pak vstoupí v platnost v březnu 2015, jedná se o novelu, která s ohledem na připomínky Evropské komise doplňuje transpozici rámcové směrnice o odpadech.

Tato novela bude upravovat některé definice, pravidla pro ohlašování provozu zařízení, požadavky na plány odpadového hospodářství. Účastníci budou seznámeni s konkrétní podobou změny, které tyto novely a související novelizace prováděcích vyhlášek přináší a přiblíží, jaký dopad budou mít tyto změny na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady. 

 

Přednášející:

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl (Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů)

Ing. Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství, výkonný ředitel, dříve ředitelství ČIŽP)

 

Další informace:

Termín: 26. března - Praha

Místo konání: Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena: 1479,- Kč bez DPH

Další podrobnosti k termínu: ZDE

 

Termín: 28. dubna - Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis
Cena: 1463,- Kč bez DPH

Další podrobnosti k termínu: ZDE