Více času na podstatné

Odpady z těžby a úpravy černého uhlí

30.04.2010 07:23

V 90. letech minulého století prošlo české hornictví restrukturalizací, která ve svých důsledcích předznamenala redukci těžby. V oblasti dobývání černého uhlí došlo k poklesu těžby cca o 60 % proti konci 80. let minulého století. Veškerá těžba černého uhlí v naší republice pochází z české části Hornoslezské pánve, jejíž větší část leží v Polsku. Těžební organizace OKD, a. s., je u nás jediným producentem černého uhlí. Společnost těží uhlí ve třech hlubinných dolech v karvinské části revíru (Důl Karviná, Důl Darkov a Důl ČSM), v jednom dole v jižní části revíru (Důl Paskov), celkem v devíti dobývacích prostorech. Činná část revíru se rozprostírá na ploše 133,65 km2. Těžba uhlí se ustálila na cca 12 mil. tun ročně. více...