Více času na podstatné

ODPOJENÍ OD KANALIZACE

18.04.2011 07:18

Naše společnost je největším producentem průmyslových odpadních vod ve městě. Pro vypouštění vod máme v závodě nainstalováno předčisticí zařízení, ale pro jeho zastaralost překračujeme v některých ukazatelích koncentrační hodnoty stanovené kanalizačním řádem. Za toto porušování kanalizačního řádu platíme podle smlouvy uzavřené s provozovatelem veřejné kanalizace náhrady. Se způsobem výpočtu těchto náhrad však dlouhodobě nesouhlasíme (v současné době je věc u soudu) a proto je v poslední době  odmítáme platit. Stočné dle smlouvy platíme v termínech. Provozovatel nám oznámil, že smlouvu o odvádění odpadních vod nám hodlá za několik měsíců pro neplacení náhrad vypovědět. Je takový postup možný? Odpověď Ing. Barchánka ZDE