Více času na podstatné

Ohlašování povinností dle vodního zákona bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012

17.12.2012 11:06

CENIA na svých stránkách informuje, že plnění ohlašovacích povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodácha o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, bude v roce 2013 probíhat stejným způsobem jako v roce 2012.

Požadavky ustanovení § 22 vodního zákona (hlášení údajů pro vodohospodářskou bilanci) se ohlašuje prostřednictvím webových stránek správců příslušných povodí (www.pla.cz, www.pvl.cz, www.poh.cz, www.pmo.cz, www.pod.cz). Požadavky ustanovení odst. 4 § 38 vodního zákona (plnění požadavků stanovených ve vodoprávním povolení) se plní přes ISPOP do formuláře F_VOD_38-4. Poplatková hlášení se ohlašují stejně jako v roce 2012 přes ISPOP do formulářů F_VOD_PV a F_VOD_OV.

 

Zdroj: CENIA