Více času na podstatné

Ohrožení životního prostředí

04.10.2011 13:16

Otázka pro soudní znalce v oboru odpadů Ing. Barchánka:
"Při dozorové činnosti zjistila v naší společnosti Česká inspekce životního prostředí administrativní nedostatky při nakládání s odpady. Konkrétně jsme v rozporu s platným provozním řádem zařízení pro nakládání s odpady s nimi nakládali i jiným způsobem, který provozní řád nezahrnoval. Nový provozní řád byl ve schvalovacím procesu - probíhalo správní řízení, které bylo úspěšně ukončeno teprve několik dní po uskutečnění kontroly. Za toto pochybení, které jsme nerozporovali, nám byla uložena pokuta, kterou jsme zaplatili. V jejím odůvodnění bylo kromě popisu skutečností i hodnocení, ve kterém se uvádí, že jsme svojí administrativní chybou ohrozili životní prostředí. Považujete takovou argumentaci za správnou?" Odpověď ZDE