Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

11.08.2010 07:00

bod č. 11: Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 28)
č.j. 802/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

bod č. 15: Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009
č.j. 740/10
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí

bod č.17: Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
č.j. 715/10
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

bod č. 18: Zpráva o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolních území (urban sprawl)
č.j. 784/10
Předkládá: ministr životního prostředí