Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

23.11.2009 07:00

Dnes vláda projedná následující body vztahující se k životnímu prostředí:

 

1) Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/38 "Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie"
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2) Zpráva o emisních inventurách a projekcích České republiky
Předkládá: ministr životního prostředí