Více času na podstatné

Okenko do úřadu vlády

30.11.2009 06:09

Poslední den v listopadu Vláda ČR projedná nejdůležitější následující body vztahující se k životnímu prostředí:

1) Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Předkládá: ministr životního prostředí

2) Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008
Předkládá: ministr životního prostředí

3) Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. – 18. prosince 2009, Kodaň, Dánsko)
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 

Celý program ZDE