Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

11.01.2010 11:36

Dnes vláda na svém zasedání projedná:

 

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

2. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

3. Vyhodnocení plnění Národního programu snižování emisí ČR k roku 2009