Více času na podstatné

Omezování ftalátů pokračuje

26.06.2017 08:26

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanoviska k návrhům na omezení čtyř ftalátů (DEHP, DBP, DIBP a BBP) v předmětech a TDFAs používaných ve sprejích širokou veřejností.

Návrh na omezení podala agentura ECHA v úzké spolupráci s Dánskem. Přijaté stanovisko doporučuje omezit ftaláty v předmětech, jako jsou například podlahové krytiny, povrchově upravené látky a papír, rekreační zařízení a vybavení, matrace, obuv, kancelářské potřeby a vybavení a jiné předměty tvarované nebo potažené plasty, které způsobují expozici kůží nebo vdechováním. Stanovisko zohledňuje socioekonomické přínosy i 13 připomínek z veřejné konzultace, díky kterým byly navrženy dodatečné odchylky (u některých částí, výrobků nebo zařízení letadel a u některých výrobků pro automobily). Navrhované omezení vejde v platnost tři roky po změně přílohy XVII nařízení REACH.

V případě TDFA (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol and any of its mono-, di- or tri-O-(alkyl) derivatives) nebyly připomínky z veřejné konzultace akceptovány. Přijaté opatření vyžaduje, aby rozprašovače nebyly uváděny na trh, pokud obsahují TDFA v koncentraci vyšší jak 2.10-9 hm. %n ve směsi s organickými rozpouštědly. Omezení bude platit 18 měsíců po změně přílohy XVII. Žádné odchylky ve způsobu použití nebyly akceptovány.

 

Zdroj: ECHA