Více času na podstatné

On-line CSR reporting

09.02.2018 08:49

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 

Nově si můžete otestovat, nakolik se vaše firma chová odpovědně ke svým zaměstnancům, obchodním partnerům i okolí. Odborníci ze tří pražských univerzit (ČZU, VŠE, FHS UK) vyvinuli webovou aplikaci, která umožňuje firmám a dalším organizacím, aby si samy prověřily, nakolik se v jednotlivých oblastech chovají v souladu se zásadami udržitelnosti a společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Ke společenské odpovědnosti nebo k odpovědnému podnikání se postupně hlásí celá řada malých a středních firem, které cítí přirozenou potřebu vracet společnosti něco zpět nebo pečovat o své nejbližší okolí, komunitu, která je neodmyslitelným celkem jejich podnikání. Mnohdy je k tomu vedou silné osobní hodnoty majitele, rodinná tradice nebo chuť dělat něco dobrého a nemyslet jen na maximalizaci zisku a po cestě ničit, co se dá.

Být společensky odpovědný se vyplatí. Podle průzkumu, který realizovala společnost Ipsos, Češi vnímají odpovědné firmy jako dvakrát atraktivnější zaměstnavatele. V tom případě jsou dokonce 3,5x ochotnější koupit si její produkt nebo službu. Stejně tak při současné nízké míře nezaměstnanosti, může být společenská odpovědnost zaměstnavatele pro výběr zaměstnání u řady lidí mnohdy stěžejním kritériem. Mladí lidé chtějí pracovat pro firmu, která má pozitivní společenský dopad, a upřednostňují zaměstnání, jež je naplňuje.

Informovat o uplatnění CSR ve firmách je od letošního roku povinné pro všechny velké společnosti s více než 500 zaměstnanci. Pro ostatní je tato součást tzv. nefinančního reportingu nepovinná, nicméně je chápána jako konkurenční výhoda.

Dotazník byl vytvořen na základě mnohaletých zkušeností a vychází z mezinárodních standardů, které tým odborníků upravil pro tuzemské podmínky, a výslednou metodiku certifikovala Česká společnost pro jakost. Společenská odpovědnost je sledována v pěti oblastech ekonomické, zaměstnanecké, environmentální, sociální a v řízení organizace. Dotazník, ze kterého poté vzniká report CSR, tvoří celkem 33 otázek.

Ke každému aspektu CSR uvádí charakteristiky jednotlivých úrovní a nabízí uživateli možnost doplnit příklady vlastní dobré praxe. Díky tomu lze po vyplnění snadno vygenerovat informačně zajímavý report, včetně grafického vyjádření v jakých oblastech se firmě daří a v jakých tolik ne.

Zároveň mohou být anonymizovaná data využita i pro výzkum uplatnění CSR v tuzemských organizacích. Z výzkumného pohledu bude tak důležitým přínosem možnost dlouhodobě sledovat trendy rozvoje CSR v jednotlivých regionech a v jednotlivých oblastech CSR.

 

Samotné vyplňování dotazníku

Vyplňování dotazníku není založeno na tradičním „zaškrtávání“ odpovědí podle bodové škály. Dotazník je založen na vlastním znalostním modelu CSR – vyplňováním dotazníku nesbíráte jen body, ale vytváříte model vyspělosti CSR pro svou organizaci podle certifikované metodiky.

U každé otázky se nejdříve zaškrtává úroveň CSR, poté se vyplňuje ke každé otázce zdůvodnění, proč daná úroveň odpovídá právě vaší organizaci. Zdůvodnění u každé otázky i u každé oblasti se dále přepisuje automaticky do reportu CSR. Při zaškrtávání otázek dotazník reaguje na odpovědi a doplňuje vysvětlující příklad – tento návodný způsob zpětné vazby při vyplňování zajišťuje ověření správnosti odpovědí a uživatel je konfrontován příkladem na základě své volby.

Po vyplnění celého dotazníku je třeba dotazník uzavřít. Při jeho uzavírání je možné nastavit úroveň viditelnosti výsledků v mapě CSR. Aplikace nabízí možnosti: soukromý, viditelný pro registrované, veřejný. Viditelnost výsledků je možné kdykoliv později změnit. Tvorba nového dotazníku je možná jen jednou za půl roku. Tím je zohledněna minimální doba pro změny v dané organizaci v oblasti CSR.

Každý uživatel po vyplnění získá certifikát a report s popisem míry rozvoje CSR. Ten je možné porovnat s jinými společnostmi či s průměrnými hodnotami v regionu na interaktivní mapě. Získané poznatky pak mohou sloužit jako podklad pro strategické rozhodování o dalších prioritách ve firmě.

Aplikace byla představena osloveným uživatelům během předchozích měsíců. Aktuálně jsou v ní vložena data více než 130 firem, podnikatelů, veřejných institucí a neziskových organizací z celé republiky.

Registrace a využití dotazníku, který je dostupný na https://csr-reporting.czu.cz/, je zdarma.

 

 

Zdroj: Odpadové fórum 2/2018

Autor: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., Ministerstvo financi ČR